Показване на единичен резултат

OptiBiotix Health Plc. е компания работеща в една от най-прогресивните области на биотехнологичните изследвания и науката за живота. Разработвайки технологии, които модулират човешкия микробиом – колективния геном на микробите в тялото – OptiBiotix идентифицира и разработва микробни щамове, съединения и формулировки за използване в хранителни съставки, добавки и активни съединения, които могат да повлияят върху човешката физиология, произвеждайки потенциални ползи за здравето.

С установения набор от модулатори на микробиоми, екипът на OptiBiotix работи активно в посока профилактика и управление на хронични заболявания, включително затлъстяване, хиперхолестеролемия и липидни профили и диабет.

Мисията на екипа зад OptiBiotix е да предоставят продукти, насочени към здравето и благосъстоянието на хората, които са научно обосновани и предлагат реални резултати на базата на доказателства.

Всичко, което компанията произвежда и пласира на пазара, е подкрепено от научни данни, проучвания върху хора и от ключови лидери на общественото мнение, което позволява предлагането на качествени формули за храни и хранителни добавки, включително за white-label продукти.

Ключовите предимства на тази компания производител заслужават да бъдат отчетени:

OptiBiotix притежава обширно портфолио от интелектуална собственост, съставено от патенти, търговски марки и депозити (над 65+ патента в 17 патентни семейства). Чрез тях успяват да защитават своите търговски интереси по целия свят и ограничава потенциалните конкуренти да навлязат на пазара.

OptiBiotix има над 28+ търговски марки, които помагат да се разграничат продуктите на бранда от тези на конкурентите и позволяват изградждането и защитата на разпознаваема марка.

OptiBiotix депозира осем уникални микробни щама в съответствие с Договора от Будапеща от 1977 г. в International Depositary Authority в рамките на Европейската колекция от общи култури.

Компанията ежедневно надгражда своята научноизследователска и развойна дейност, за да запази своите позиции, генерирайки сериозен пазарен интерес и ранни приходи с пускането на продукти в различни линии. OptiBiotix Health създава три основни скринингови програми за идентифициране и разработване на технологии за модулиране на дейността на човешкия микробиом, а именно: OptiBiome®, OptiScreen®: Targeted Probiotics и OptiBiotic®: Targeted Prebiotics.

OptiBiotix са различни: По-добра наука, по-добро здраве