Показване на 1–16 от 464 резултата

100% Л-глутамин / L-Glutamine BIOTECH USA

36.00 лв.62.00 лв.

AAKG 7800 BIOTECH USA – 25 ml

4.00 лв.79.00 лв.

Енергията се определя като капацитет на физическа система за извършване на работа. Важно е обаче да имате предвид, че само защото енергията съществува, това не означава, че е задължително на разположение за вършене на работа.

Форми на енергия

Енергията съществува в няколко форми като топлинна, кинетична или механична енергия, светлина, потенциална енергия, и електрическа енергия.

Топлина – Топлина или термична енергия е енергия от движението на атоми или молекули. Той може да се счита за енергия, отнасяща се до температурата.

Кинетична енергия – Кинетична енергия е енергията на движение. Люлеещо се махало има кинетична енергия.

Потенциална енергия – Това е енергия поради позицията на обект. Например, топка, седяща на маса, има потенциална енергия по отношение на пода, защото гравитацията действа върху нея.

Механична енергия – Механична енергия е сумата на кинетичната и потенциалната енергия на тяло.

Светлина – Фотоните са форма на енергия.

Електрическа енергия – Това е енергия от движението на заредени частици, като протони, електрони, или йони.

Магнитна енергия – Тази форма на енергия е резултат от магнитно поле.

Химическа енергия – Химическа енергия се освобождава или абсорбира от химични реакции. Произвежда се чрез счупване или формиране на химически връзки между атоми и молекули.

Ядрена енергия – Това е енергия от взаимодействия с протоните и неутроните на един атом. Обикновено това се отнася до силната сила. Примери за това са енергията, отделяна чрез fission и термоядрен синтез.

Други форми на енергия могат да включват геотермална енергия и класифициране на енергията като възобновяема или невъзобновяема.

Може да има припокриване между форми на енергия и обект неизменно притежава повече от един тип наведнъж. Например люлеещо се махало има както кинетична, така и потенциална енергия, термична енергия, и (в зависимост от състава му) може да има електрическа и магнитна енергия.

Енергийни единици

SI единицата енергия е джаулът (J) или нютон-метър (N * m). Джаулът е и si единицата за работа.